I KKMF – Prelegenci2018-08-22T13:57:30+02:00

Grono specjalistów, których mieliśmy przyjemność wysłuchać podczas I Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej:

 

Andrzej Daniluk – koordynator w Biurze Ryzyka PZU SA, wcześniej zastępca Skarbnika i zarządzający portfelem instrumentów pochodnych i strukturyzowanych w PZU SA i w PZU Asset Management

dr hab. Andrzej Z. Górski– pracownik IFJ PAN,  autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z różnych dziedzin fizyki

Piotr Gunia – analityk firmy ProTRADER, współwłaściciel portalu Bid-Ask.pl, specjalista w dziedzinie analizy technicznej

dr Maciej Kostrzewski – adiunkt na WMS AGH, ekspert w dziedzinie wnioskowania bayesowskiego a w szczególności jego zastosowań finansowych, autor licznych publikacji z zakresu matematyki finansowej i ekonometrii.

dr inż Paweł Oświęcimka – pracownik IFJ PAN,  autor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny ekonofizyki

dr Robert Ślepaczuk – asystent na WNE UW,  specjalista w dziedzinie metod ilościowych w finansach, w szczególności systemów transakcyjnych

 

Ponadto Gośćmi Honorowymi konferencji były Jadwiga Żarna i Izabela Rutkowska – przedstawicielki Komitetu Sterującego PRMIA Polska.