II KKMF – Informacje2018-08-22T13:47:12+02:00

W dniach 19-20 kwietnia 2013r. odbyła się na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH 

II Krakowska  Konferencja Matematyki Finansowej

Rynki walutowe i rynki stóp procentowych

Celem konferencji było zaprezentowanie nowych trendów na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zastosowań szeroko pojętej matematyki finansowej. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele zarówno świata nauki jak i rynkowi praktycy, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję porównać różne spojrzenia na omawianą problematykę.