III KKMF – Opis projektu2018-08-22T13:34:49+02:00

W dniach 30.05 – 01.06.2014 odbyła się III Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej. Wszystkie wykłady konferencyjne i prelekcje odbyły się na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH w budynku B7 w sali 1.8. Podczas rejestracji każdy zgłoszony uczestnik otrzymał identyfikator oraz zestaw upominkowy. Osoby z poza Krakowa otrzymały dodatkowo foldery informacyjne o Krakowie wraz z mapkami miasta.

Konferencja była prowadzona przez dwie osoby będące członkami Komitetu Organizacyjnego. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Prezes Koła Naukowego Modelowania Finansowego Katarzyna Piechnik, po czym głos zabrała Pani Prodziekan ds. Studenckich Maria Malejki. Podczas każdego z bloku można było spojrzeć na odmienne aspekty matematyki finansowej. W programie znalazły się prelekcje zarówno znakomitych profesorów i pracowników naukowych, jak i doświadczonych pracowników oddziałów światowych korporacji finansowych. Stąd uczestnicy Konferencji mieli niepowtarzalną okazję poszerzyć wiedzę na temat ubezpieczeń, inwestycji, zarządzania ryzykiem czy innych metod matematycznych wykorzystywanych w finansach, jak również zaczerpnąć cennych wskazówek i porad od ludzi, którzy posługują się tymi matematycznymi narzędziami zawodowo. Nie zabrakło także byłych członków KNMF, których imponujące kariery są zawsze dla nas najlepszą zachętą i motywacją do pilnego studiowania matematyki na co dzień.

W trakcie przerw między prelekcjami wciągu trzech dni trwania konferencji wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnego poczęstunku. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa w konferencji, który mógł odebrać trzeciego dnia konferencji po wypełnieniu ankiety oceny konferencji. Uczestnicy nie mieli obowiązku obecności na wszystkich wystąpieniach, aby otrzymać certyfikat. W trakcie trzech dni konferencji dla uczestników został zorganizowany grill na Miasteczku Studenckim AGH oraz impreza integracyjna w Klubie Studenckim Gwarek.

Zwieńczeniem konferencji był konkurs na najlepszy referat dla studentów i doktorantów, który odbył się trzeciego dnia konferencji. Główną nagrodą w konkursie był tablet. Każdy z uczestników otrzymał zestaw upominkowy oraz dyplom potwierdzający jego udział w konkursie. Wygrał referat z największą liczbą punktów.

Wyniki konkursu:

– I miejsce: Celina Otolińska za referat „Modelowanie zmienności i ryzyka inwestycji w złoto”

– II miejsce: Paweł Budzianowski i Jacek Babiński za referat „Zastosowania kopuli w analizie zależności między instrumentami finansowymi”

– III miejsce: Mateusz Płaziak za referat „Czy GARCH potrzebuje parametrów?”

– Wyróżnienie: Karolina Rogusz i Iga Momot za referat „Klucz do sukcesu czyli jak zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie”

– Wyróżnienie: Waldemar Wyka i Wioletta Szeligowska za referat „Klasyczne podejście do teorii użyteczności”

– Wyróżnienie: Jakub Zwoliński za referat „Metody przybliżonej oceny ryzyka finansowego inwestycji innowacyjnych”.