IV KKMF – Prelegenci2018-08-22T13:12:43+02:00

Andrzej Endler – Prezes Zarządu Quants Technologies S.A.  – spółki zajmującej się badaniami i tworzeniem automatycznych systemów transakcyjnych działających na  rynkach finansowych. Ukończył studia doktoranckie w INE PAN, podyplomowe studia analityki biznesowej poświęcone metodom odkrywania wiedzy w dużych zbiorach danych na Politechnice Warszawskiej, studia magisterskie z  elektroniki na Politechnice Łódzkiej  oraz wiele kursów,  między innymi: Machine Learning Stanford Univeristy,  Data Science Specialization Johns Hopkins University, Mathematical Methods for Quantitative Finance University of Washington. Uzyskał także tytuł MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Odbył wiele kursów i szkoleń związanych z rynkami finansowymi i IT, w tym między innymi w Londynie. W roku 2005 zdał amerykański egzamin dla profesjonalistów rynku instrumentów pochodnych National Commodity Futures Examination SERIES 3.  Wieloletni inwestor giełdowy i twórca automatów inwestycyjnych.

Filip Duszczyk – Absolwent Wydziału Ekonomii na University of Chicago. Od 1998 roku związany z rynkami opcji na chicagowskich giełdach. Pracował jako animator i makler opcji na indeks S&P 500 na parkietach Chicago Board Options Exchange i Chicago Mercantile Exchange oraz kontraktów terminowych na indeks Dow Jones na Chicago Board of Trade. Absolwent Executive MBA na SGH w Warszawie. W 2014 roku dołączył do Działu Rozwoju Rynku Terminowego GPW.

Szymon Koc – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Matematyka Finansowa i Aktuarialna. Swoją karierę zawodową w branży rozpoczynał w PGNiG S.A. w Departamencie Pozyskania Gazu. Jako Analityk Handlowej Dyspozycji Gazem zajął się m.in. stworzeniem modeli prognostycznych i optymalizacyjnych dla Odbiorców, których zużycie jest zależne od czynników pogodowych i był współodpowiedzialny za krótkoterminową strategię pokrycia zapotrzebowania na paliwo gazowe. W lipcu 2014 roku objął stanowisko Kierownika ds. Bilansowania i Analiz w Hermes Energy Group S.A

prof. Piotr Kobak – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oxford University. Do obszaru jego zainteresowań należą matematyka (geometria różniczkowa) oraz finanse (instrumenty pochodne, inwestycje). Autor publikacji z zakresu geometrii różniczkowej a także matematyki finansowej.

Dr inż. Bartosz Krysta – absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach; stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.Posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe w elektroenergetyce w obszarze zarządzania portfelem, wycenach i pomiarze ryzyka. Aktualnie pełni funkcję członka zarządu ds. zarządzania portfelem w spółce ENEA TRADING. Współautor dwóch książek oraz licznych publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem i controllingu.

Dr inż. Andrzej Kulik CFA, PRM – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w mBanku. Wcześniej był szefem middle-office w mBanku oraz pełnił różne funkcje związane z procesem zarządzania ryzykiem w kilku instytucjach finansowych. Swoją przygodę w finansach rozpoczął od bycia dilerem akcji. Z wykształcenia jest fizykiem, a tytuł doktorski otrzymał w Laboratorium Van der Waalsa-Zeemana na Uniwersytecie w Amsterdamie.

Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE – absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i szeregu podyplomowych studiów z dziedziny finansów i zarządzania. Od 5 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Obecnie odpowiada za realizację strategii rozwoju Towarowej Giełdy Energii w ramach Grupy Kapitałowej GPW S.A. Pełni również funkcję Członka Zarządu EUROPEX – organizacji zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie. Od 1991 roku związany jest z rynkiem kapitałowym, pracował w bankach PKO BP i PEKAO S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995 – 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. Od 2008 r. do lipca 2012 r. był Prezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Łukasz Nowak – Dyrektor Działu Analiz, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Zwolennik analizy technicznej połączonej z analizą makroekonomiczną oraz praktycznego podejścia do inwestycji. W tradingu wykorzystuje połączenie teorii fal Elliota, świec japońskich oraz analizy wolumenu. Autor licznych komentarzy i artykułów branżowych. Prelegent na największych konferencjach i szkoleniach dla inwestorów indywidualnych w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prywatnie globtroter i założyciel Klubu Podróżników Soliści.

Dr inż. Paweł Oświęcimka – specjalista w zakresie wielofraktalnych analiz szeregów czasowych. Autor pierwszego w Polsce doktoratu z ekonofizyki. Autor szeregu publikacji w renomowanych periodykach w kraju i zagranicą z zakresu m.in. analiz multifraktalnych rynków kapitałowych i FOREX oraz prognozowania światowych indeksów giełdowych z wykorzystaniem teorii log-periodyczności. Pracuje w Zakładzie Teorii Systemów Złożonych w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.

Łukasz Saba – specjalista ds. rynku walutowego,  zarządzania ryzykiem i metod ilościowych. Od 2014 Starszy Specjalista ds. Ryzyka w Domu Maklerskim BOŚ, w latach 2009-2014 Senior Trader w Wydziale Obsługi Rynków OTC, odpowiedzialny za rozwój i obsługę platformy BossaFX. Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na kierunkach Finanse –Rachunkowość i  Informatyka – Ekonometria.  Makler Papierów Wartościowych.

Jacek Sadowski – kierownik działu analiz rynku energii w PGNiG SA. W swojej pracy zajmuje się modelowaniem hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na potrzeby zarządzania portfelem i tradingu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie modelowania danych energetycznych w spółce tradingowej, prognozowania krótko i średnioterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną, generacji OZE i cen energii elektrycznej oraz tworzenia modeli oceny ryzyka rynkowego. Specjalizuje się w budowaniu modeli wykorzystujących metody modelowania fundamentalnego i statystycznego. Wcześniej pracował m.in. w Dong Energy jako programista i w Vattenfall Energy Trading jako analityk rynku energii.

Piotr Siejda, PRM – absolwent ekonomii (informatyka i ekonometria) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 specjalista w KDPW_CCP w Zespole zarządzania Ryzykiem. Współtworzył założenia do centralnego rozliczania transakcji fixed income z rynku OTC – głównie aspekt niewypłacalności jednego z Uczestników Rozliczających.

Borys Wróblewski – Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Finansowym w EY Business Advisory. Studiował Informatykę i Ekonometrię oraz Matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych w obszarze zarządzania ryzykiem. Borys specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i rynkowym, w szczególności w obszarze wyceny instrumentów finansowych modeli ryzyka kredytowego. Posiada tytuł Professional Risk Manager (PRM).

 

UWAGA. Pełna lista prelegentów zostanie opublikowana w ciągu najbliższych dni.