IV KKMF – Warsztaty tematyczne2018-08-22T13:19:05+02:00

W ramach konferencji odbędą się cztery równoległe warsztaty tematyczne do wyboru:

  1. Warsztat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Temat: Ograniczanie ryzyka przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych notowanych na GPW
Warsztat poprowadził:  Filip Duszczyk, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Tematyka warsztatu:
•    Analiza portfela
•    Aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym
•    Wprowadzenie w kontrakty terminowe i opcje
•    Podstawy inwestowania w instrumenty pochodne
•    Strategie „Protective Put” i „Covered Call” w oparciu o portfel inwestycyjny

2. Warsztat Firmy State Street

Temat:Value at Risk
Warsztat poprowadził:  Dominik Stolarski

Agenda:
•    Introduction
•    SSGX Risk
•    Review of the Risk Measures
•    VaR Methods – comparison
•    Practical example
•    Q&A


3. 
Warsztat Domu Maklerskiego BOŚ

Temat: Zarządzanie ryzykiem walutowym
Warsztat poprowadził:  Łukasz Saba

Ryzyko walutowe stanowi ostatnimi czasy głośny temat do dyskusji na forum kapitałowym. Zmiana kursu walutowego doprowadziła do wzrostu kosztu  kredytów w walutach obcych. Niedoszacowanie ryzyka w opcjach walutowych naraziło wiele firm na straty kapitału. Czy warto ograniczać ryzyko walutowe? Jakich metod użyć do ograniczenia ryzyka?

Agenda:
1. Wprowadzenie do tematu, omówienie bieżącej sytuacji na rynku walutowym.
2. Opis instrumentów rynku walutowego, Opcje, FX Spot, FX Futures.
3. Case Study – Zabezpieczenie ryzyka w inwestycje walutowe. Przypadek banku inwestycyjnego. Omówienie podejścia do ograniczenia ryzyka. Kalkulacja strategii.
5. Case Study – Kredyt w walucie obcej. Ograniczenie ryzyka wzrostu kosztu kredytu.
6. Dyskusja

Formuła szkolenia:
Warsztaty odbyły się  na komputerach znajdujących się w sali.

4. Warsztat Firmy Quants Technologies S.A.

Temat: Modelowanie wyników i ryzyka systemów transakcyjnych przy użyciu metody Monte Carlo
Warsztat poprowadził:  Andrzej Endler

Spółka Quants Technologies  S.A. prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wdraża nowoczesne oprogramowanie do automatycznego handlu na rynkach finansowych. Warsztat ten będzie doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych systemów transakcyjnych.

Agenda:
1. Quants Technologies – krótki wstęp o tym kim jesteśmy i co robimy.
2. Co to są systemy transakcyjne i jak się je tworzy.
3. Sposoby oceny takich systemów.
4. Zastosowanie metody Monte Carlo do modelowania wyników i ryzyka systemów.
5. Konkurs i zaproszenie do współpracy.