Partnerzy2018-11-13T21:07:27+01:00

UBS jest jedną z wiodących globalnych instytucji finansowych. Działalność firmy koncentruje się na trzech głównych obszarach: zarządzaniu majątkiem, zarządzaniu aktywami oraz bankowości inwestycyjnej. W UBS w Krakowie pracownicy współpracują z zespołami UBS zlokalizowanymi w różnych regionach Europy i świata. Zapewniają im wsparcie w zakresie realizacji najlepszych w swojej klasie rozwiązań. Uczestniczą w projektach o zasięgu międzynarodowym, czerpiąc z wzajemnej wymiany doświadczeń i wiedzy.

UBS nie tylko zapewnia najwyższej jakości usługi dla klientów, ale także gwarantuje przyjazne, pełne wyzwań oraz możliwości rozwoju środowisko pracy.

Nasze działy:

  1. Operations
  2. Finance
  3. HR Advisory& Operations
  4. Legal, compliance and risk
  5. IT
  6. Data Services
  7. Project Management Office

 Więcej informacji o firmie znajduje się pod adresem: www.ubs.com/polandcareers

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich Euroshareholders i Euroinvestors oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC.

SII zrzesza prawie 11 000 członków, liczba ta nieustannie rośnie z racji ciągłego zapotrzebowania inwestorów na wsparcie w funkcjonowaniu na rynku kapitałowym.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów i opiera się na trzech głównych filarach:

  • edukacja i analizy: konferencje i szkolenia (w tym największa w kraju konferencja inwestorów WallStreet oraz Profesjonalny Inwestor), wydawnictwa (np. Akcjonariusz, eBiuletyn NewConnect), analizy giełdowe (m.in. Ciekawe spółki, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastrojów Inwestorów), serwisy  inwestorskie (atskaner.pl, inwestomierz.pl), szkolenia online (możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej inwestowania, analizy technicznej i fundamentalnej bez wychodzenia z domu),
  • ochrona praw: ochrona praw inwestorów, bieżące interwencje, wsparcie prawne, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach spółek publicznych, działalność opiniotwórcza i wpływanie na proces ustawodawczy,
  • zniżki: oferowane przez partnerów Stowarzyszenia członkom SII (na: prowizje giełdowe, wydawnictwa, szkolenia itp.).

Więcej informacji na stronie www.sii.org.pl.

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi działa w obszarze rynku kapitałowegorealizując projekty szkoleniowo-edukacyjne dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych w Polsce. Studentom uczestniczącym w projektach Fundacji (Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, Akademia Mediów, Akademia Energii,Liderzy w sektorze ochrony zdrowia) oferowane są darmowe szkolenia i płatne staże w firmach partnerskich.
Natomiast laureaci programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi otrzymują dofinansowanie na projekty edukacyjne realizowane w ramach formalnych i nieformalnych grup studenckich działających w obszarze rynków finansowych.

W ramach swojej działalności Fundacja wspiera utalentowanych studentów różnych kierunków i uczelni wyższych w całej Polsce (Indeks Start2Star).

WWW Fundacji: www.paga.org.pl

Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej. CK to  jednostka Uczelni ukierunkowana na współpracę  pomiędzy  sektorem  edukacyjnym i  sektorem gospodarczym oraz na  aktywizację   zawodową  i wzmacnianie konkurencyjności studentów i absolwentów AGH na rynku pracy.Zakres prac biura obejmuje m.in.:  doradztwo  indywidualne i grupowe, prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów adresowanych  do  studentów i absolwentów, promocję Uczelni i Jej absolwentów wśród pracodawców, nawiązywanie i podtrzymywanie stałych kontaktów z firmami i pracodawcami w kraju i za granicą, pozyskiwanie  ofert dla studentów i absolwentów, prowadzenie baz danych: CV, ofert pracy, praktyk i staży zawodowych, organizację prezentacji firm połączonych z rekrutacją kandydatów i spotkań rekrutacyjnych na terenie uczelni, organizację targów pracy, prowadzenie badań rynku pracy, w tym losów zawodowych absolwentów AGH. – www.ck.agh.edu.pl