Partnerzy2024-01-22T10:32:34+01:00

UBS jest jedną z wiodących globalnych instytucji finansowych. Działalność firmy koncentruje się na trzech głównych obszarach: zarządzaniu majątkiem, zarządzaniu aktywami oraz bankowości inwestycyjnej. W UBS w Krakowie pracownicy współpracują z zespołami UBS zlokalizowanymi w różnych regionach Europy i świata. Zapewniają im wsparcie w zakresie realizacji najlepszych w swojej klasie rozwiązań. Uczestniczą w projektach o zasięgu międzynarodowym, czerpiąc z wzajemnej wymiany doświadczeń i wiedzy.

UBS nie tylko zapewnia najwyższej jakości usługi dla klientów, ale także gwarantuje przyjazne, pełne wyzwań oraz możliwości rozwoju środowisko pracy.

Nasze działy:

  1. Operations
  2. Finance
  3. HR Advisory& Operations
  4. Legal, compliance and risk
  5. IT
  6. Data Services
  7. Project Management Office

 Więcej informacji o firmie znajduje się pod adresem: www.ubs.com/polandcareers.

Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej. CK to  jednostka Uczelni ukierunkowana na współpracę  pomiędzy  sektorem  edukacyjnym i  sektorem gospodarczym oraz na  aktywizację   zawodową  i wzmacnianie konkurencyjności studentów i absolwentów AGH na rynku pracy.Zakres prac biura obejmuje m.in.:  doradztwo  indywidualne i grupowe, prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów adresowanych  do  studentów i absolwentów, promocję Uczelni i Jej absolwentów wśród pracodawców, nawiązywanie i podtrzymywanie stałych kontaktów z firmami i pracodawcami w kraju i za granicą, pozyskiwanie  ofert dla studentów i absolwentów, prowadzenie baz danych: CV, ofert pracy, praktyk i staży zawodowych, organizację prezentacji firm połączonych z rekrutacją kandydatów i spotkań rekrutacyjnych na terenie uczelni, organizację targów pracy, prowadzenie badań rynku pracy, w tym losów zawodowych absolwentów AGH. – www.ck.agh.edu.pl