V KKMF – Harmonogram2018-08-22T13:00:01+02:00

HARMONOGRAM V KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI MATEMATYKI FINANSOWEJ

Piątek, 15 kwietnia 2016 r.

Blok naukowy Budynek A0, sala audytoryjna

8:30  –  9:15 Rejestracja uczestników
9:15  –  9:30 Oficjalne otwarcie konferencji
9:30 – 10:30 dr Maciej Capiński, WMS AGH
Osłona ryzyka pozycji w akcjach za pomocą opcji
10:30 – 11:30 dr Rafał Buła, Uniwersytet Ekonimiczny w Katowicach
Fraktale w pomiarze ryzyka inwestycji finansowych
11:50 – 13:00 dr Piotr Karasiński, EBRD
Random Walk from Physics to Finance

Blok firmowy Budynek U2, sala audytoryjna

 15:00 –  16:00 dr Michał Brzoza-Brzezina, NBP
Wykorzystanie modeli DSGE w Narodowym Banku Polskim
16:00 – 16:50 Adrian Mackiewicz, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Jak inwestować w dobie spadków

 Warsztaty Tematyczne 17:30 – 18:30  

20:30  –  1:30 Wieczór Gier Planszowych

Sobota, 16 kwietnia 2016 r. 

Blok biznesowy Budynek U2, sala audytoryjna

9:30  –  10:30 Filip Duszczyk, Giełda Papierów Wartościowych
Inwestowanie na giełdzie  – dostępne instrumenty versus
bieżąca sytuacja rynkowa
10:30  –  11:30 Tomasz Wija CFA, Grzegorz Bazarnik FRM, CFA Institute
Impact of negative interest rates on hedging strategies and princing models
11:50 – 12:50 Mariusz Rybczyk, OSTC
Handel kontraktami terminowymi w oparciu o spready kalendarzowe
12:50 – 13:50 Clare Beale, Rob Merry, Alexandre Guignot, HSBC
Financial modelling and model review in banking

Blok Quantów Budynek U2, sala audytoryjna

15:30  –  16:30 Olga Bączkowska PRM, UBS
Ryzyko kontrahenta – modelowanie ekspozycji kredytowej i CVA  
16:30  –  17:30 Remo Crameri PhD, UBS
An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions
17:50 – 18:50 Marta Stachowicz, Łukasz Wąsik, State Street
Budowanie Modeli ryzyka kredytowego
21:00  –  3:00 Impreza Integracyjna

Niedziela, 17 kwietnia 2016 r.

 Budynek B7, sala audytoryjna

11:00  –  14:00 Konkurs Studenckich Referatów                             
14:00 – 14:30 Oficjalne zakończenie konferencji


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji.