VII KKMF – Prezentacje prelegentów i zdjęcia2018-10-05T10:56:56+02:00

Udostępniamy Wam prezentacje części prelegentów, które mogliście oglądać w czasie wykładów na VII Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej:

1. Andrzej Daniluk „OIS discounting i paradygmat 2 krzywych”

2. Henryk Gacki „prof. Henryk Gacki Dynamical systems with multiplicative perturbations in financial mathematics”

3. Jacek Skwierczyński „Ryzyka na jakie narażony jest zakład ubezpieczeń, czyli krótka historia wymogu wypłacalności”

4. Piotr Jaworski „Copulas and risk management”

5. Tomasz Kolarz „Tomasz Kolarz Analiza fundamentalna- praktyczny warsztat inwestora”

6.Grzegorz Taraszkiewicz- Sirocki „Marże na transakcjach pochodnych powiązanych z kredytami- ukryte koszty finansowania”

 

A oto prezentacje uczestników Konkursu Studenckich Referatów:

1. Damian Jelito „”Zastosowanie rachunku Malliavina do wyznaczania współczynników greckich”

2. Krzysztof Kępczyński „”Pewne uogólnienie modelu Blacka Scholesa”

 

Zdjęcia znajdują się na oficjalnej stronie organizacji KSAF, która była za to odpowiedzialna.

Link: http://albumy.ksaf.pl/v/VIIKonferencjaMatematykiFinansowej/