VIII KKMF – Tematy wykładów2019-04-03T18:58:16+02:00

Przedstawiamy pierwszych prelegentów VIII Krakowskiej Konferencji Matematyki Finansowej.

Listę będziemy aktualizować, więc zachęcamy do śledzenia.

BLOK NAUKOWY

 • Marek Musiela

  Title: How quantitative methods influence and shape finance industry.

  Contents: Introduction.

                     Risk taking.

                            Risk hedging.

                            Risk diversification.

 

 • Damiano Tommasini, UBS

  Title: Backtesting: how to assess your model was right

BLOK GIEŁDOWY

 • Marek Musiela

  Title: Modelling Spot FX Market.

  Contents: Introduction to the currency market.

                     The model: Market making.

                                                 Trader perspective.

                                                 Market maker perspective.

 

 • Bartosz Sańpruch, Grupa ING

  Tytuł: Turbo inwestycje – co musisz wiedzieć zanim zaczniesz.

  Krótki opis: Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się czym są certyfikaty ING Turbo (www.ingturbo.pl), jak działają oraz dlaczego inwestowanie w CD Projekt nigdy do tej pory nie dawało takich okazji jak teraz. 

 

 • dr Tomasz Wiśniewski, GPW

  Tytuł: Inwestowanie pasywne: trendy czy passe?

  Krótki opis: Na początku 2019 roku firma Morningstar przygotowała raport porównujący wartość aktywów amerykańskich funduszy pasywnych i aktywnych. Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że w 2018 roku po raz pierwszy w historii wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze pasywne przekroczyła środki zgromadzone przez fundusze aktywne. Pierwsze z nich miały na koniec 2018 roku 2,9 bln dolarów, drugie zarządzały majątkiem o wartości 2,8 bln dolarów. Jest to szczególna chwila, kiedy po raz pierwszy w historii wartość majątku ulokowanego w funduszach indeksowych, ETF przekroczyła środki alokowane w funduszach zarządzanych przez wyspecjalizowane instytucje zajmujące się aktywnym zarządzaniem kapitałem.

  • Co stoi za takimi historycznymi zmianami?
  • Czy trendy obserwowane w Stanach Zjednoczonych mogą mieć charakter globalny?
  • Czy takie zjawiska występuje w Polsce?
  • Jak oferta produktowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiada na zapotrzebowanie inwestorów?

 

 • Damian Tracz, CFA

  Tytuł: Blaski i cienie rynku kapitałowego na przestrzeni ostatniej dekady

  Krótki opis: Ostatnia dekada to zdecydowanie jeden z najciekawszych okresów w historii światowych rynków kapitałowych. Okres znaczących zmian i jaskrawych kontrastów: głęboki kryzys finansowy, wielka hossa spółek technologicznych, nowe regulacje, inwestycje w zrównoważony rozwój – to zbiór tematów, które pokrótce zostaną omówione podczas wykładu. 

BLOK BIZNESOWY

 • Philippe J De Brouwer

  Title: Coherent Risk Measures. The importance for Banking and asset

  management.

  Short abstract: It will to understand how axiomatic frameworks

  function, how axioms can help to think about financial risk,

  understand the risks of deviation from the framework (especially the

  impact it can have on the financial stability and investment

  portfolios).

 

 • Ahmad Farhat

  Title: Dispelling the Curse of Dimensionality: Dependence Modelling with Vine Copulas

  Short abstract: The copula-based approach to estimating multivariate distributions rests on the separation of the modelling of univariate marginals from the modelling of the dependence among them. We show how vine copula methods allow for even more flexibility, by using bivariate copulas as building blocks for multivariate distributions. We also examine the assumptions and limitations behind using vine copulas, especially in the context of financial applications.

 

 • Grégoire Iseli, UBS

  Title: The counterparty risk of ETF investors

  Short abstract: As most Exchange-Traded Funds (ETFs) engage in securities lending or are based on total return swaps, they expose their investors to counterparty risk. In this paper, we estimate empirically such risk exposures for a sample of physical and swap-based funds. We find that counterparty risk exposure is higher for swap-based ETFs, but that investors are compensated for bearing this risk. Using a difference-in-differences specification, we uncover that ETF flows respond significantly to changes in counter-party risk. Finally, we show that switching to an optimal collateral portfolio leads to substantial reduction in counterparty risk exposure.

 

 • Grzegorz Taraszkiewicz – Sirocki, Grant Thornton

  Tytuł: Geneza kryzysu opcyjnego. Wycena na żywo z Reutersem
  strategii, które doprowadziły do kryzysu oraz tych najciekawszych,
  które pojawiły się w odpowiedzi na kryzys opcyjny…

 

 • Łukasz Grzyb

  Tytuł: Jak zmiany stóp procentowych wpływają na biznes ubezpieczeniowy?

  Krótki opis: Wykład przybliży kwestię spadku stóp procentowych (w niektórych krajach do wartości ujemnych) oraz implikację tych zmian dla ubezpieczonych oraz dla zakładów ubezpieczeń. Przedstawione zostaną odpowiednie przykłady obrazujące wpływ spadku stóp procentowych na polisy ubezpieczeń na życie. Wykład będzie bazował na podstawach matematyki ubezpieczeń na życie.

 

 • Krystian Kula, CFA

  Tytuł: The need for Capital

   

 • Kamil Ogrodnik, Revolut

  Tytuł: „Smartphone czy marmury” – Czy fintech wyprze tradycyjna bankowość?

  Krótki opis: Wraz ze zmianami technologicznymi, które przyniósł XXI wiek, bankowość jaką znaliśmy we względnie niezmiennej formie, zaczyna wkraczać w zupełnie nowe obszary naszego życia. Przesuwając obecność świata finansów jeszcze bliżej ludzi, daje nowe szanse, ale i stwarza nieznane dotąd zagrożenia. Czy jest to nieodwracalny trend, czy może tylko chwilowa moda?