IV KKMF – Informacje2022-12-20T22:40:54+01:00

W dniach  17-19 kwietnia 2015 r. 

            na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej.

Tematem przewodnim Konferencji był:
Matematyczne ujęcie ryzyka w obszarze finansowym i energetycznym”.

 

Konferencja jest dofinansowana w ramach projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi 

oraz Grantu Rektorskiego dla kół naukowych AGH.

 

Opis projektu

Harmonogram

Prelegenci

Partnerzy

Warsztaty tematyczne

Organizatorzy