Oferta dla Partnerów2018-08-21T22:18:32+02:00

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy  zaprosić wszystkie zainteresowane firmy  oraz organizacje z branży finansowej do szeroko rozumianej współpracy, która może dotyczyć zarówno konkretnych projektów lub mieć charakter stały.

 

Oczekujemy głównie wsparcia merytorycznego, ale także finansowego i  promocyjnego.

 

Jednym z najczęściej podejmowanych przez nas form współpracy jest organizacja spotkań z przedstawicielami firm i instytucji finansowych.  Spotkania te mają na celu umożliwienie wymiany wiedzy, oczekiwań i doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi firmy a studentami poważnie traktującymi swoją przyszłą karierę zawodową.

Chcielibyśmy, aby takie spotkania owocowały nawiązaniem nowych kontaktów oraz ewentualnymi praktykami lub stażami, podczas których studenci będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem firmy jednocześnie wykorzystując i poszerzając wiedzę zdobytą podczas studiów.

 

Naszą propozycją jest, aby spotkania te wyglądały następująco:

• prezentacja firmy ze szczególnym uwzględnieniem działów wykorzystujących narzędzia matematyki lub statystyki;

• część merytoryczna podejmująca wcześniej ustaloną tematykę

• przedstawienie profilu absolwenta, który znajdzie zatrudnienie w firmie;

 

Z wielką przyjemnością podejmiemy także rozmowy o możliwych szkoleniach, konferencjach lub innych wydarzeniach zaproponowanych przez Państwa, w których to trakcie będziemy mogli umożliwić, m.in.:

• rozdystrybuowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych firmy wśród uczestników;

• umieszczenie roll-up;

• rozstawienie stoiska promocyjnego;

• inne – zgodne z Państwa propozycjami.

 

Zobowiązujemy się do zorganizowania sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny, do poinformowania o wydarzeniu wszystkich członków naszego koła i kół z nami współpracujących, a także do przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród studentów Wydziału Matematyki Stosowanej.

 

Chętnie także służymy pomocą w przekazywaniu różnego typu informacji dla których grupą docelową są studenci zainteresowani światem finansów.  Czynimy to głównie za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych, a przede wszystkim wysyłając regularnie Newsletter – KNMF.

Naszym  stałym partnerom proponujemy umieszczenie notatki o firmie w zakładce Współpraca/Partnerzy.

 

Do obecnej chwili współpracowało z nami wiele firm, z korzyścią dla obu stron.

Uprzejmie zapraszamy do współpracy.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwych form współpracy prosimy o kontakt:

knmf@student.agh.edu.pl