X KKMF – Prelegenci2022-05-13T22:33:51+02:00
Piotr Mikler

Piotr Mikler, UBS
Pasjonat tego co pojawia się na styku matematyki, programowania i finansów – niekoniecznie w tej kolejności. Ukończył Matematykę Stosowaną na Politechnice Wrocławskiej, a od roku pracuje jako Risk Modeling & Analytics Specialist w firmie UBS, gdzie zajmuje się statystyczną analizą makroekonomicznych danych i modeli. Pozostały czas spędza na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH, kończąc studia II stopnia i zgłębiając zagadnienia modelowania wielowymiarowych zmiennych losowych.

Dawid Bąbol

Dawid Bąbol,
Zarządzający BETA ETF
Doradca inwestycyjny, Makler papierów wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2014 roku. Od 2016 roku zatrudniony w Beta Securities Poland SA na stanowisku Doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za analizę rynku funduszy pasywnych. Od grudnia 2018 roku odpowiedzialny za aspekty operacyjne i zarządzanie funduszami z rodziny BETA ETF w AgioFunds TFI SA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Alumn XI edycji ALRK oraz uczestnik egzaminów organizowanych w ramach CFA Institute.

dr Rafał Szepietowski

Dr Rafał Szepietowski (FRM), UBS
Team lead in the Risk Methodology department at UBS. Specialising in the development and validation of Stress Testing and Economic Capital models. An astrophysicist by training, he holds a PhD from the Institute of Cosmology and Gravitation in Portsmouth, and an undergraduate degree from the University of Edinburgh. GARP Financial Risk Manager (FRM), and Sustainability and Climate Risk (SCR) certified.Bartosz Sańpruch

Bartosz Sańpruch
Od 2011 roku związany z grupą ING, od 2015 roku aktywnie uczestniczy w rozwoju certyfikatów Turbo w Polsce, gdzie odpowiada m.in. za kontakty między ING N.V. a inwestorami oraz instytucjami rynku kapitałowego w Polsce. Prowadzący szkolenia produktowe z zakresu rynku kapitałowego. Autor publikacji na temat certyfikatów Turbo na portalach internetowych i wydawnictwach branżowych
(m. in. Akcjonariusz, czy wydawnictwo Invest Cuffs). Makler Papierów Wartościowych (oczekujący wpisu na listę KNF 😉 ).

Damian Jelito


Damian Jelito
Pracownik naukowy i doktorant Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się zastosowaniami teorii sterowania stochastycznego w problemach finansowych,
w szczególności uwzględniającymi ryzyko inwestycyjne, oraz statystyką matematyczną.
Od czasów studiów związany z Kołem Naukowym Matematyki Finansowej UJ.
Marcin Jaskowski jest absolwentem Szkoly Głównej Handlowej w Warszawie, doktorat z ekonometrii finansowej otrzymał w Vienna Graduate School of Finance. Obecnie Marcin pracuje na stanowisku Global Lead for Algo Trading, Model Review w banku HSBC. Przed dołączeniem do HSBC, Marcin był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie w departamencie Ekonometrii.

Dmytro Zubenko

Dmytro Zubenko, UBS
Delivery Director of Automation Services team in UBS. Together with his team, he delivers various solutions across Data Science, operational excellence and AI/ML initiatives for various business divisions in UBS. Experienced in Program Management within the area of Security IT and Access Management. Also, expert and trainer on topics related to Lean 6 Sigma and Operational Risk Management.Mariusz WcisłoMariusz Wcisło ,
Manager ds Wsparcia Biznesu w Departamencie Instrumentów Pochodnych, 20 lat doświadczenia w instytucjach finansowych w tym 6 lat w State Street. MBA oraz CAPM z zarzadzania projektami.

dr hab. Paweł Przybyłowicz pracę magisterską  i doktorską obronił na Wydziale Matematyki AGH odpowiednio w 2007 oraz 2011 roku. W styczniu 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie matematyka. Rada Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, w odniesieniu do wniosku Komisji Habilitacyjnej z dnia 7 grudnia 2018 roku, wysoko oceniła osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i uznała je za wyróżniające. Obecnie pełni szereg funkcji na Uczelni, m.in.  Prodziekana ds. Współpracy WMS AGH, jest członkiem Senatu AGH,  członkiem Rady Programowej projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia  Badawcza AGH (IDUB AGH). Jest również jednym z ekspertów zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w dyscyplinach informatyka i matematyka. Od 2021 roku jest jednym z ekspertów  Fundacji AI LAW TECH,  interdyscyplinarnego think-tank’u koncentrującego się na zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
Jest laureatem dwóch nagród międzynarodowych: „Information-Based Complexity Young Researcher Award” (2012) oraz „Joseph Traub IBC Award” (2018). Obie nagrody przyznawane są  co roku za znaczące osiągnięcia naukowe związane z badaniami nad złożonością obliczeniową opartą na informacji.  Ponadto często bierze udział w konferencjach międzynarodowych, będąc zapraszanym do udziału bądź organizacji sesji tematycznych dotyczących stochastycznych równań różniczkowych i symulacji Monte Carlo. Był stypendystą DAAD  (Niemcy) w roku 2013 oraz odbył wizyty naukowe m.in. w  Austrii i Kanadzie. Brał też/aktualnie bierze udział (jako wykonawca lub kierownik) w dziewięciu projektach badawczych. Jest autorem/ współautorem ponad 30 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz członkiem komitetów redakcyjnych czasopism matematycznych „Journal of Complexity” (wydawnictow Elsevier) oraz „Opuscula Mathematica” (AGH).