Rekrutacja2018-11-13T21:03:23+00:00

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi Naszego Koła !!!

Aplikować możecie poprzez przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania na adres mailowy knmf@student.agh.edu.pl wpisując w temacie: „Zgłoszenie na członka KNMF”.

  1. Imię i nazwisko
  2. Rok studiów
  3. Kierunek studiów
  4. E-mail
  5. Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
  6. Czy miałeś dotychczas kontakt z matematyką finansową/matematyką ubezpieczeniową/giełdą ect.? Jeśli tak, to jaki?
  7. Czy masz jakieś doświadczenie w działalności w organizacjach studenckich (uczniowskich)/samorządach/kołach naukowych? Jeśli tak, to jakie?
  8. Dlaczego chcesz zapisać się do Koła Naukowego Modelowania Finansowego?